Ile trwa specjalizacja lekarska?

Ile trwa specjalizacja lekarska?

Specjalizacja lekarska jest niezbędna przed podjęciem pracy w szpitalu, przychodni czy prywatnym gabinecie. Przygotowanie do zawodu lekarza trwa dość długo, jednak z roku na rok chętnych do rozpoczęcia studiów medycznych w różnych dziedzinach wzrasta. Okres uzyskiwania specjalizacji lekarskiej zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim od jej rodzaju.

Czym się charakteryzuje specjalizacja lekarska?

Studia na wydziale lekarskim przygotowują do pracy w zawodzie na konkretnej specjalności i trwają kilka lat. Program zajęć obejmuje zarówno podstawowe teorie oraz zasady praktyki medycznej, jak i przygotowanie do pracy z pacjentem czy kierowania zespołami ludzkim. Na studiach tych obowiązują różne przedmioty przedkliniczne, włącznie z anatomią, biologią, genetyką, chemią medyczną, biofizyką, fizjologią, histologią, farmakologią czy patomorfologią. Od IV roku pojawiają się stopniowo również przedmioty kliniczne, np. położnictwo, ginekologia, psychiatria, chirurgia czy pediatria. Program zajęć obejmuje ponadto przygotowanie z historii medycyny, etyki medycznej czy języków obcych. Podczas nauki student zapoznaje się też ze specyfiką pracy w różnych warunkach, dzięki czemu w przyszłości może działać np. jako internista online. W Polsce lekarz wybiera specjalizację dopiero po zakończeniu stażu podyplomowego.

Jak długo trwa specjalizacja lekarska?

Aby otrzymać zatrudnienie na oddziale, otworzyć własny gabinet lub też pracować jako ginekolog czy pediatra online, lekarz musi zrobić specjalizację w wybranej dziedzinie. Lista miejsc specjalizacyjnych w poszczególnych obszarach medycyny publikowana jest dwa razy w roku przez resort zdrowia. Z reguły specjalizacja trwa od 4 do 6 lat, a pensję młodych lekarzy opłaca przez ten okres Ministerstwo Zdrowia. W Polsce występuje system modułowy. Przez pierwsze lata wybór ograniczony jest do 1 z 5 dostępnych modułów podstawowych, do których zalicza się chirurgię ogólną (2 lata), otorynolaryngologię (2 lata), choroby wewnętrzne (3 lata), pediatrę (3 lata) oraz patomorfologię (3 lata). O przyjęciu decyduje wynik Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Specjalizacja lekarska

Ile trwa specjalizacja z poszczególnych dziedzin medycyny?

Specjalizacja z chorób wewnętrznych trwa łącznie 5 lat, a egzamin pozwalający na jej uzyskanie uznawany jest za jeden z najtrudniejszych. Wynika to z faktu, że każda konsultacja internistyczna online lub stacjonarna musi być przeprowadzana w oparciu o wiedzę z różnych dziedzin medycyny. W przypadku kardiologii, nauka obejmuje 6 lat kształcenia - 3 w ramach modułu z chorób wewnętrznych, a następnie 3 z samej kardiologii. Szczególną odmianą jest kardiologia dziecięca, która wymaga 3 lat specjalizacji z pediatrii oraz 2 lat modułu w zakresie kardiologii dziecięcej. Przy chirurgii ogólnej, specjalizacja trwa 2 lata w ramach pierwszego modułu oraz 4 dodatkowe lata na drugim etapie. W przypadku chirurgii naczyniowej, podział na moduły również obejmuje 2 plus 4 lata. Na psychiatrii oraz dermatologii specjalizacja zajmuje 5 lat i przebiega w ramach jednego modułu. Nauka trwa dłużej w przypadku ginekologii onkologicznej, seksuologii, perinatologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości oraz hipertensjologii, ponieważ wymaga kształcenia przez okres 7 lat. Specjalizacja w dziedzinie intensywnej terapii i urologii dziecięcej zajmuje 8 lat, a w przypadku transplantologii klinicznej od 7 do nawet 10 lat.

Jak wybrać specjalizację lekarską?

Specjalizacja lekarska zawsze powinna być wybierana w oparciu o zainteresowania przyszłego lekarza, a także jego indywidualne predyspozycje. Sam czas trwania nauki z reguły nie ma większego znaczenia przy podejmowaniu ostatecznej decyzji. Istotnymi czynnikami są natomiast potencjalne zarobki, poziom trudności czy chęć do pracy ze specyficzną grupą pacjentów - np. wyłącznie z dziećmi. Obecnie możliwości pracy specjalistów znacząco się poszerzają, ze względu na rozwój telemedycyny. Lekarze w ramach e-konsultacji udzielają porad, prowadzą diagnostykę i monitorują leczenie. W oparciu o teleporadę, wystawiona może zostać także recepta przez internet. Specjalizacja jest dla przyszłego lekarza bardzo istotna, ponieważ decyduje o możliwościach samorozwoju oraz przebiegu całej kariery.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *