Jak leczyć alergię?

Jak leczyć alergię?

Z roku na rok częstotliwość chorób alergicznych zwiększa się na całym świecie. Dotyczy to krajów zarówno rozwiniętych, jak i tych rozwijających się. Wiele chorób alergicznych dotyka głównie dzieci, które w sporym stopniu odczuwają tę tendencję. Niestety, pomoc medyczna w tym aspekcie w wielu państwach świata jest daleka ideałowi. W Polsce sytuacja medyczna w tej kwestii wygląda stabilnie, a opiekę nad chorymi sprawują wykwalifikowani alergolodzy.

Rodzaje chorób alergicznych

Najczęściej występujące choroby nadwrażliwości na różne związki i substancje to:
  • nieżyt nosa;
  • anafilaksja;
  • alergia na leki, owady i pokarmy;
  • astma oskrzelowa;
  • obrzęk naczynioruchowy;
  • wyprysk;
  • pokrzywka.

Trafna diagnoza

Identyfikacja alergenów uczulających oraz prawidłowa diagnoza mają kluczowe znaczenie dla odpowiedniego procesu leczenia choroby alergicznej. Dzięki trafnej diagnozie, możliwe staje się wdrożenie terapii. Pomocny może być doświadczony alergolog. Warszawa jest miastem, w którym znalezienie wykwalifikowanej kadry nie powinno być problemem. Również mniejsze miejscowości coraz bardziej przystosowują się do medycznych potrzeb pacjentów, a kliniki i szpitale posiadają odpowiedni personel. Alergolog jest osobą, która identyfikując alergię w oparciu o testy alergiczne, identyfikuje przyczynę dolegliwości.

Objawy

W wielu przypadkach objawy alergii samoistnie ustępują. Jednak dopóki się to nie stanie, warto dokonać rozpoznania czynnika wywołującego alergię i dokonać jego natychmiastowej eliminacji. Na przykład w momencie alergii pokarmowej wystąpić mogą chwilowe wzdęcia czy wymioty. Natomiast w znacznie cięższych przypadkach, dojść może do ostrego zatrucia pokarmowego. Zetknięcie się organizmu z alergenem powoduje, że zaczyna on wytwarzać przeciwciała, które mają zdolność rozpoznawania cząsteczek znajdujących się w ludzkim organizmie. Odbierają je jako niepożądane i obce, rozpoczynając proces ich wyniszczenia. Broniący się organizm ulega stanowi zapalnemu, a zapalenie to objawia się w różny sposób, na przykład poprzez wysypkę czy obrzęk. Powtórny kontakt z czynnikiem uczulającym spowodować może nawet wstrząs anafilaktyczny, który jest bardzo niebezpieczny.

Leczenie alergii

Całkowite wyleczenie alergii, w wielu przypadkach jest niemożliwe i trwa ona przez cale życie, a jej objawy ulegają jedynie wygaszeniu. Właściwe leczenie pozwala na złagodzenie symptomów i ułatwia właściwe funkcjonowanie. Zaniedbanie terapii doprowadzić może do niepożądanych powikłań, a także pogłębić stan alergii. Osoba zmagająca się z alergią, w żadnym wypadku nie powinna sięgać po leki przeciwalergiczne bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą. Długość leczenia uzależniona jest od rodzaju alergii i nasilających się objawów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *