Jak palenie wpływa na układ naczyniowo-sercowy?

Jak palenie wpływa na układ naczyniowo-sercowy?

Czy wiesz, że w dymie papierosowym znajduje się ponad 4000 związków chemicznych, w tym ponad 40 substancji o działaniu rakotwórczym? Mają one niezwykle szkodliwy wpływ na organizm człowieka, a w tym na układ sercowo-naczyniowy. Szkodliwe substancje zawarte w dymie tytoniowym prowadzą do niekorzystnych zmian w funkcjonowaniu organizmu, takich jak podwyższenie ciśnienia krwi. Najpoważniejszymi konsekwencjami są jednak choroby naczyń wieńcowych, które mogą prowadzić m.in. do zawału serca, który jest częstą przyczyną zgonów wśród palaczy.Jakie niekorzystne zmiany w układzie sercowo-naczyniowym wywołuje palenie?

Nikotyna przede wszystkim podwyższa ciśnienie tętnicze krwi i wywołuje skurcz naczyń wieńcowych, co prowadzi do niedotlenienia naczyń mięśnia sercowego. W konsekwencji można mówić o zwiększonym ryzyku występowania wielu chorób układu sercowo-naczyniowych takich jak:

  • zawał serca

  • miażdżyca

  • zapalenie tętnic

  • udar mózgu, np. udar niedokrwienny i krwotoczny.

Palenie zwiększa ryzyko pojawienia się ostrego zawału mięśnia sercowego prawie 3-krotnie oraz przyczynia się do 12-14% zgonów z powodu udarów. Wystąpienie wszystkich wyżej wymienionych chorób zwiększa ryzyko śmierci spowodowane tymi chorobami. Warto wspomnieć, że aż 20% zgonów z powodu układu krążenia jest spowodowanych paleniem.

Osoby aktywnie palące u których stwierdzono chorobę naczyń obwodowych mogą doświadczyć znacznie silniejszych objawów, obserwuje się u nich również szybszą progresję choroby. Co więcej, w porównaniu do osób niepalących, przechodzą amputację kończyn prawie dwa razy częściej.

Złe wyniki badań

Wpływ palenia na serce jest negatywny i można to zobaczyć już po wynikach badań. Palenie przyczynia się do obniżenia tzw. dobrego cholesterolu (HDL) i równolegle do wzrostu stężenia tzw. złego cholesterolu (LDL). Takie zmiany są konsekwencją zawartych w dymie tytoniowym szkodliwych substancji, czyli wolnych rodników tlenowych. Nie tylko podnoszą one stężenie złego cholesterolu, ale również przyczyniają się do tworzenia blaszki miażdżycowej. Ich powstawanie zwiększa również zawartość tlenku węgla, czyli czadu, która jest kolejną szkodliwą substancją zawartą w dymie tytoniowym. Jak widać nikotyna nie jest jedyną szkodliwą substancją zawartą w dymie tytoniowym, choć jej negatywny wpływ na stan zdrowia nie jest mniejszy. Wśród najbardziej szkodliwych działań są: wzrost stężenia glukozy, przyspieszenie częstości rytmu serca, zwiększenie ryzyka skrzeplin w naczyniach, które zwiększają ryzyko zakrzepicy.

Palenie bierne

Warto dodać, że palenie bierne jest równie szkodliwe jak palenie czynne. Zwiększa ono w tym samym stopniu ryzyko występowania chorób układu sercowo-naczyniowego i ma wpływ na ostrzejszy przebieg wszystkich chorób. Palenie zwiększa śmiertelność na skutek wystąpienia chorób serca, przede wszystkim najczęstszymi przyczynami zgonów są udary i zawały. Palenie zaostrza również przebieg chorób towarzyszących, co sprawia, że wydolność organizmu jest mniejsza, a stan zdrowia jest o wiele gorszy.

Maksimowska, B. PRACE NAUKOWE Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie Seria: KULTURA FIZYCZNA z. IV, 2001.

https://www.acard.pl/wplyw-palenia-tytoniu-na-uklad-sercowo-naczyniowy/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *