Jak wygląda leczenie autyzmu?

Jak wygląda leczenie autyzmu?

Autyzm dziecięcy to choroba, która charakteryzuje się zaburzeniami funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Jej przyczyny nie zostały poznane. Wciąż trwają badania nad opracowaniem skutecznego leczenia autyzmu.

Czym jest autyzm?

Autyzm jest zaburzeniem rozwoju i funkcjonowania układu nerwowego, które objawia się nieprawidłowościami dotyczącymi interakcji społecznych i komunikacji. Dzieci nie nawiązują kontaktu z otoczeniem, mają trudności z emocjami oraz podporządkowaniem się normom społecznym. Cechują je także nietypowe zainteresowania. Warto jednak pamiętać, że przebieg kliniczny choroby jest indywidualny dla każdego pacjenta. Przez wiele lat leczenie autyzmu było niemożliwe. W miarę rozwoju medycyny i wiedzy o tej chorobie pojawiło się wiele terapii, które przynoszą dobre rezultaty u wielu pacjentów. Proces leczenia jest złożony. Dziecko z autyzmem wymaga pozostania pod opieką lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy i rehabilitanta.

Leczenie autyzmu

W leczeniu autyzmu stosuje się kilka form terapii, które są dobierane indywidualnie do każdego dziecka. Główną rolę odgrywają zajęcia terapeutyczne. Są one prowadzone w specjalistycznych ośrodkach. Im wcześniej rozpocznie się terapia, tym większe są szanse na osiągnięcie dobrych efektów i złagodzenie objawów autyzmu. W leczeniu autyzmu stosuje się:
  • metodę behawioralną,
  • logopedyczną terapię zaburzeń komunikacji,
  • integrację sensoryczną,
  • metodę Weroniki Sherborne,
  • muzykoterapię,
  • dogoterapię,
  • hipoterapię,
  • arteterapię,
  • logorytmikę,
  • biofeedback.
U dzieci z autyzmem wykorzystuje się także terapię farmakologiczną w celu łagodzenia objawów choroby.

Komórki macierzyste w leczeniu autyzmu

Komórki macierzyste pozyskiwane z krwi pępowinowej podczas porodu mają zdolności do szybkiego namnażania się i przekształcania w dowolną komórkę organizmu. Z tego powodu wykorzystuje się je do leczenia wielu ciężkich chorób. Jak pokazują najnowsze badania profesor Joanne Kurtzberg z Uniwersytetu Duke, jedną z nich może być autyzm. Badanie przeprowadzone przez profesor Kurtzberg polegało na przeszczepieniu dzieciom ich własnych komórek macierzystych. Poprawę odnotowano u większości z nich. Podobne leczenie autyzmu stosowane jest także w Polsce – terapię prowadzi Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Lublinie. Jednocześnie trwają kolejne testy, które mają potwierdzić skuteczność komórek macierzystych z krwi pępowinowej w leczeniu autyzmu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *